MAATREGELEN COVID-19 / CORONAVIRUS
MAATREGELEN COVID-19 / CORONAVIRUS

Op deze pagina kunt u het laatste nieuws lezen, omtrent het Corona-virus, aangaande onze kerkelijke gemeente:

UPDATE 26-01-2022:
De ontwikkelingen omtrent besmettingen zijn momenteel dusdanig dat de wettelijk maatregel van 1,5 afstand binnen het kerkgebouw in acht moet worden genomen. Verdere adviezen blijven gewoon van kracht: handen ontsmetten, mondkap bij in- en uitgaan, jas mee de kerkzaal in, thuisblijven bij gerelateerde klachten, geen handen schudden en geen onnodig sociaal contact, minimaal wc gebruik, hoesten en niezen in de elleboog.

UPDATE 05-10-2021:
Het overheidsbeleid is dusdanig dat de 1 ½ meter maatregel losgelaten kan worden. Als gemeente Graafstroom kiezen we voor voorzichtigheid. Tijdens kerkdiensten houden de onderlinge families minimaal een stoel afstand tot elkaar. Ook regels als handen wassen, desinfecteren, geen handenschudden e.d. blijven gewoon van kracht. Het verenigingsleven is inmiddels weer opgestart.

UPDATE 23-12-2020:
Gemeenteleden,

De maatregelen die wij menen te moeten nemen zijn vrijwel dezelfde die het Breed Moderamen van de landelijke kerk dringend adviseert t/m tenminste 19 januari 2021

  • Kerkdiensten vinden plaats met maximaal 30 personen inclusief dienstdoenden. Dit is een kleine afwijking van het advies en heeft te maken met de beperkte ruimte in onze kerkzaal.
  • Verenigingswerk e.d. ligt stil tot en met tenminste 19 januari 2021.
  • Drie zangmomenten tijdens de dienst voorafgegaan door de voorzang.
  • U draagt mondkap bij in- en uitgaan van het gebouw.
  • Geen kinderoppas tot en met tenminste 17 januari 2021.
  • Kerstviering zondagsschool vindt plaats met beperkte aanwezigheid volwassenen d.w.z. één ouder per gezin.
Hoe het verder moet gaan na 17 januari 2021 blijft ongewis. Wij spreken de hoop uit dat u begrip wilt hebben voor deze maatregelen. Het is een gevolg van de waardevolle adviezen die wij ontvingen, de verantwoordelijkheid jegens de samenleving, respect voor de overheden, beeldvorming naar buiten toe en geluiden vanuit ons eigen kerkverband.

Laten we ons verootmoedigen voor God en Hem aanroepen in gebed. Alle macht ligt in Zijn hand. Dat is de hoop die we in deze moeilijke tijd mogen koesteren.

Met hartelijk groet namens kerkenraad en kerkvoogdij
G.J. Lock

UPDATE 10-10-2020:
Aan alle gemeenteleden:

U zult na de nodige ophef vernomen hebben van hernieuwde adviezen, ook ons kerkverband betreffende.

Naar aanleiding hiervan het volgende:
  • U dient voor komende zondag de laatste groepsindeling te volgen hetgeen het aantal verlaagt zoals gevraagd
  • U dient uw zangvolume substantieel te matigen
  • U wordt geadviseerd bij het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen op vrijwillige basis
Verder:
Willen de gemeenteleden die bij voorkeur liever de avonddienst bezoeken dit melden en willen de ouders die hun kinderen naar de creche brengen of hun kind te jong vinden voor het latere avonduur dit eveneens melden, zodat ze bij voorkeur de morgendienst kunnen bezoeken, dan kunnen wij een uitgebalanceerde nieuwe lijst samenstellen.

Definitieve adviezen verschijnen nog op onze website en gelden tot nader order.

De brief van het Breed Moderamen is in grote lijn ook te vinden op de site van de HHK maar sluiten we ten overvloede bij.

m.vr.groet
G.J.Lock
Namens de kerkenraad scriba A. van Huuksloot

Volgt u de website voor evt. verdere maatregelen cq wijzigingen.

UPDATE 04-07-2020:
Bezoek kerkdiensten uitsluitend op uitnodiging. Zie a.s. kerkbode van juli/augustus voor de groepsindeling per kerkdienst.

UPDATE 31-05-2020:
In de kerkbode die verschijnt in de week na Pinksteren wordt u geïnformeerd over de verdere maatregelen rondom Corona. Tevens informatie over de groepsindeling van mensen die worden uitgenodigd voor de diensten met 30 personen in juni.

UPDATE 03-04-2020:
D.V. zondag 5 april 2020 hopen wij live te gaan uitzenden via beeld en geluid op ons Youtube-kanaal. De gebruikelijke live-audiostream blijft gehandhaafd.
Ontwerp & Realisatie: Daniël Lock © 2009 - 2023 | Contact | Disclaimer | Sitemap | Privacy verklaring | Donderdag 23 maart 2023